Tiimivalmennus

Luontaiset Taipumukset (TM) -valmennus tiimeille

Miksi vuorovaikutusta kannattaa kehittää?  

Vuorovaikutuksen laadulla on yhteys työyhteisön oppimiseen, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen sekä yksilöiden hyvinvointiin ja sitoutumiseen (Gittell, Seidner & Wimbush 2010). Henkilöstön erilaisuutta ja erilaisia vahvuuksia hyödyntämällä voidaan edistää työhyvinvointia, motivaatiota ja sitoutumista, joilla on tutkitusti yhteyksiä yritysten tuloksellisuuteen (Esim. Harter Schmidt & Hayes 2002).

LUONTAISET TAIPUMUKSET (TM) -malli auttaa ymmärtämään ja jäsentämään ihmisen ajattelutapojen eroavaisuuksia. Oman luontaisen tyylin tunnistamisen kautta voi paremmin ymmärtää, miten oma tapa toimia, reagoida, tehdä päätöksiä tai viestiä vaikuttaa muihin ihmisiin ja miten omaa vuorovaikutustyyliä voi kehittää. Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen antavat mahdollisuuden myös erilaisuuden hyödyntämiseen, jolloin kaikkien vahvuudet saadaan käyttöön. 

Parhaimmillaan ihmisten erilaisuus on tuloksellisen yhteistyön ja innovaatioiden lähde.  LUONTAISET TAIPUMUKSET (TM) -analyysin avulla on mahdollista jäsentää tiimin erilaisuutta ja kehittää yhteistyötä sujuvammaksi ja tuloksellisemmaksi.

Tarjoan LUONTAISET TAIPUMUKSET (TM) -valmennusta yrityksille/yhteisöille

Esimerkki kokopäivän valmennuspaketista :
 • Henkilökohtaiset LUONTAISET TAIPUMUKSET (TM) -analyysit 
 • Ennakkomateriaaliin perehtyminen 
 • Valmennuspäivä 6 tuntia: 
  • Tutustuminen taipumuspareihin ja erilaisiin ajattelutyyleihin
  • Viestintä- ja vuorovaikutustyylit 
  • Ryhmän taipumusten dynamiikkaa - ja mahdollisia yhteentörmäyksiä
  • Erilaisuuden sovelluksia: innovaatioketjut, palaverikäytännöt
 • Ryhmän koko enintään 20 henkilöä 
 • Valmennuspäivän kesto 6 h sisältäen lounas- ja kahvitauot
 • Voidaan toteuttaa myös 2*3-4 h mittaisena


Lue lisää!

Tutustu Blogeihini LUONTAISET TAIPUMUKSET (TM) -sivustolla
http://luontaisettaipumukset.fi/?s=wenstr%C3%B6m 

Tutustu Blogeihini LinkedIn-palvelussa
https://www.linkedin.com/in/sannaw/detail/recent-activity/posts/ 


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Iloa ja intoa työhön!