Tekstit

Iloa ja intoa työhön!

Kuva
Luentoja, koulutuksia ja työpajoja innostuksesta, hyvinvoinnista ja yhteistyöstä 

Valmennusteni teoreettisen viitekehyksen muodostavat  positiivinen psykologia, positiivinen organisaatio-oppi sekä positiivinen johtaminen, joita tutkin ja opiskelen ja joista kirjoitan ja koulutan.

Viimeistelen parhaillaan väitöskirjaa ammatillisen koulutuksen opettajien työinnostuksen kokemisesta sekä positiivisesta johtamisesta Lapin yliopistossa.

Koulutukseltani olen FM, suomen kielen ja viestinnän opettaja, KM, ammatillinen erityisopettaja sekä Luontaiset Taipumukset (TM) -lisenssivalmentaja. Opintoihini sisältyy mm. psykologiaa, johtamista ja kauppatieteitä.

Olen toiminut vuodesta 2005 aikuiskouluttajana, nuorten ja aikuisten uraohjaajana, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämistehtävissä sekä palvelualojen yrittäjänä.

Esimerkkejä koulutusteemoista
* Luontaiset Taipumukset  (TM) -valmennukset työryhmille
* Ihmisten erilaisuus
* Vahvuudet
* Positiivinen organisaatio ja p…