Vahvuudet käyttöön


Vahvuudet ovat hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähde

Kun ihminen voi työssään hyödyntää vahvuuksiaan, hän voi kukoistaa 18 kertaa muita todennäköisemmin. Työskenteletkö sinä voimavyöhykkeelläsi?  Haluatko pohtia oman työsi ja oman urasi suuntaa ja kartoittaa omia vahvuuksiasi? Tai kehittää tiimisi toimintaa siten, että jokainen työntekijä voisi hyödyntää vahvuuksiaan?

Tuen ja sparraan sekä yksityishenkilöitä että työyhteisöjä ja tiimejä vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen positiivisen psykologian uusimpaan tutkimustietoon nojautuen!

Mitä ovat luontaiset taipumukset? 

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -malli perustuu C. G. Jungin teoriaan ihmisen persoonallisuuden rakenteesta ja ajattelun osatekijöistä. Luontaisten taipumusten malli perustuu Myers Briggs -tyyppiteoriaan, mutta se on kehitetty suomalaiseen työelämään. Itsearviointina tehtävä analyysi sisältää 36 väittämää, ja sen tekeminen vie noin 10 minuuttia. Analyysin tarkoituksena on arvioida ajattelun eri osatekijöiden voimakkuutta, joillla on vaikutusta mm. luontaisiin tapoihin viestiä, olla vuorovaikutuksessa ja tehdä päätöksiä.

Valmennan sekä yksilöitä että työtiimejä luontaisen taipumusten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen yhteistyötä ja innovatiivisuutta edistäen!


Kehitä vuorovaikutusta

Kokemukseni mukaan monet työelämän arkisista haasteista liittyvät vuorovaikutukseen ja ajattelutyylien erilaisuuteen. Luontainen tyylimme siis ei ole paras tyyli joka tilanteessa, ja sen vuoksi omien vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen kannattaa. Omasta luontaisesta tyylistä tietoiseksi tuleminen auttaa muokkaamaan vuorovaikutusta eri tilanteisiin ja eri ihmisille paremmin sopivaksi. Näin voimme auttaa virittämään tunneilmapiiriä suotuisammaksi luovuudelle, hyvinvoinnille ja myönteisille ihmissuhteille.

Valmennan yksityishenkilöitä, esimiehiä sekä työyhteisöjä vuorovaikutuksen ja innovatiivisuuden kehittämisessä ja myönteisen tunneilmapiirin edistämisessä.


Valmennukset ja sparraukset

Valmennan ja sparraan sekä työyhteisöjä että yksityishenkilöitä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Vahvuuksiin keskittyminen kannattaa erityisesti ammatillisissa haasteissa ja työuran muutostilanteissa. Valmennukset onnistuvat myös myös verkon välityksellä. Kysy lisää!

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentajana toteutan valmennuksia sekä yrityksillä (työryhmät, tiimit) että yksityishenkilöille sivutoimisesti, koulutuksen kehittämistehtäviin liittyvän päätyöni ohessa.
Tutustu Blogeihini LUONTAISET TAIPUMUKSET (TM) -sivustolla
http://luontaisettaipumukset.fi/?s=wenstr%C3%B6m 

Tutustu Blogeihini LinkedIn-palvelussa
https://www.linkedin.com/in/sannaw/detail/recent-activity/posts/ 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Iloa ja intoa työhön!